Koh Lipe Travel Tour

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (Ao Phang – Nga)

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย อุทยานฯแห่งนี้จะอยู่ใน เวิ้งอ่าว พังงา ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูน  ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี เรียกได้ว่าภูเขาและเกาะเหล่านี้ คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดพังงา