Koh Lipe Travel Tour

รถรับส่งสนามบิน
Koh Lipe Travel Tour

อัตราค่าบริการรถรับส่งสนามบิน

 ตารางเวลา  ตัวเมืองหาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือแกบารา ท่าเรือปากบารา-ตัวเมืองหาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่    ราคา/ท่าน/เที่ยว
ผู้ใหญ่ เด็ก(ต่ำกว่า 3 ขวบ)
1 08.30 น.-09.00 น. 11.00 น.-11.30 น. 200 นั่งตัก
2 11.00 น.-11.30 น. 13.00 น.-13.30 น. 200 นั่งตัก
3 - 15.00 น.-15.30 น. 200 นั่งตัก

จองบริการรถรับส่งสนามบิน