Koh Lipe Travel Tour

บทความ
ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย อุทยานฯแห่งนี้จะอยู่ใน เวิ้งอ่าว พังงา ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูน  ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี เรียกได้ว่าภูเขาและเกาะเหล่านี้ คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดพังงา

ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

“หมู่เกาะพีพี” หมู่เกาะที่อยู่ห่างจากจังหวัดกระบี่ราว 40 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่ยังอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วยประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ๆ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล และเกาะเล็กๆข้างเคียง คือ เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อาจกล่าวได้ว่า เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เป็นสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เป็นเวิ้งหรืออ่าวใหญ่ที่ภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเล่นน้ำแลพดูปะการัง และเกาะพีพีดอน เองครั้งหนึ่ง เคยติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที่สวยงามที่สุดในโลก