Koh Lipe Travel Tour


[Pack11] เกาะห้อง

                เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่- เกาะลาดิง – เกาะห้อง

[Pack11] เกาะห้อง

KB011
[Pack11] เกาะห้อง
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,200 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
815 ครั้ง
แผนการเดินทาง
เกาะห้อง

7.50-08.00 น.      รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

09.00 น.             ลงเรือ speed boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งสู่หมู่เกาะห้อง (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

บนเรือมีน้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.             เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต

โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มีทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

10.30 น.             นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย-เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.               นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะสวยงาม

ด้วยหาดทรายส่วนตัว พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

12.00 น.              นำท่าน ขึ้นเกาะห้อง เกาะน้อยใหญ่กว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่าเป็น ป่าเกาะแห่งอันดามัน

และเกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท. อีกด้วย ที่เกาะห้องเราจะมีบริการอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบายๆ ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังรับประทานอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.               เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพีทัวร์โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
  • รถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ
  • ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
  • อาหารกลางวัน
  • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
  • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
  • ผลไม้
  • มัคคุเทศก์ชำนาญการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

** ชาวต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานเพิ่มท่านละ 400 บาท **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ